Algemeen
Global Pet Alert is een onderdeel van Apps4Alerts.
Apps4Alerts B.V. is gevestigd aan:
 - Ekkersrijt 4012
 - 5692 DA Son
 - Nederland

Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
 - Apps4Alerts BV
 - Ekkersrijt 4012
 - 5692 DA Son
 - Nederland
 - +31407440391
 - contact@globalpetalert.com
 - https://www.globalpetalert.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Apps4Alerts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 - Voor- en achternaam
 - Adresgegevens
 - Telefoonnummer
 - E-mailadres
 - IP-adres
 - Locatiegegevens
 - Gegevens over uw activiteiten op onze website
 - Internetbrowser en apparaat type

Uw gegevens zoals hierboven vermeld worden niet bekend gemaakt op Global Pet Alert anders dan uzelf en de beheerder.

Als u hier toestemming voor heeft gegeven bij de instellingen dan kunnen we uw mail adres gebruiken voor het versturen van een nieuwsbrief. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief dan kunt u dit doen door uw account gegevens aan te passen. Uw mailadres of mobiele telefoonnummer worden alleen gebruikt door medewerkers van Global Pet Alert voor bovenstaande doeleinden en zal nooit aan derden worden verspreid. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@globalpetalert.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Apps4Alerts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 - Apps4Alerts B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. Apps4Alerts is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website.
Ons privacy beleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Links naar de website van Global Pet Alert zijn toegestaan als ze gebruikt worden als teken van het ondersteunen van de standpunten en het werk van Global Pet Alert. Voor elke andere wijze van gebruik is schriftelijke toestemming vooraf nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen naar contact@globalpetalert.com. We streven naar beantwoording binnen 1 werkdag.
Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarbinnen Global Pet Alert haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, her publicatie, bewerking of toevoegen van informatie is niet toegestaan.


Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door Global Pet Alert te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Apps4Alerts B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Het product Global Pet Alert
Persoonsgegevens (adres, email, telefoonnumer enz) hebben geen eindtermijn voor het bewaren van de data, omdat actieve ingeschreven personen over langere tijd een huisdier kunnen hebben.
Personen die inschrijving verwijderd hebben daarvan wordt de data bewaart volgens de wettelijke bewaartermijn.


Delen van persoonsgegevens met derden
Apps4Alerts B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Apps4Alerts B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Apps4Alerts B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en eventuele advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: Cookies wat zijn het en wat doe ik ermee
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn kunnen bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
 - Cookie: Googly Analytics, Analytische cookie die websitebezoek meet. Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@globalpetalert.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Apps4Alerts B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Apps4Alerts B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: Autoriteit persoonsgegevens


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Apps4Alerts B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@globalpetalert.com. Apps4Alerts B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 - Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 - TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 

Vestigingsadres en inschrijvingsnummer K.v.K.
Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam:
Apps4Alerts BV K.v.K.:64814106

Vestigingsadres:
Ekkersrijt 4012
5692DA Son